fi
en

Erikoissairaanhoidon integraatiokehitys

Projektissa toteutettiin erikoissairaanhoidon esittämät asiakasvaatimukset. Integraatiokehityksessä hyödynnettiin InterSystemsin Ensemble- ja HealthShare-integraatioalustojen graafisia toimintoja ja olemassa olevia integraatioita.

Siirrettävät sanomat liikkuivat lähde- ja kohdejärjestelmien välillä xml-, pdf- ja HL7-tiedostoina käyttäen HTTP- ja SFTP-protokollaa. Kehitystyössä yhdistettiin kaksi palvelinympäristöä ja sanomille toteutettiin uudelleen reititys.

Ensemble- ja HealthShare-integraatiot vastaanottivat palvelimiltaan sanomia, jotka siirtyivät integraatioiden sisäisistä sanomajonoista joko suoraan tai reitittimen ja muuntimen kautta asiakkaan palvelimille. Sanomamuunnokset tehtiin ObjectScript-ohjelmointikielellä.

Kaikissa yksikkö-, integraatio- ja hyväksyntätestauksissa käytettiin Ensemble- ja HealthShare-alustojen toimintoja.

Virhetilanteet selvitettiin Ensemble- ja HealthShare-alustojen omilla graafisilla toiminnoilla, joilla muun muassa seurattiin sanomaliikennettä ja lähetettiin sanomia uudestaan sanomajonoista.

Sekä testien aikana että tuotantoon siirron jälkeen integraatioiden toimintaa seurattiin Ensemble- ja HealthShare-alustojen tarjoamilla monipuolisilla valvontatoiminnoilla. Integraatiot dokumentoitiin Wiki-sivustolle Ensemble- ja HealthShare-alustoihin integroidulla automaatiolla.

Lopputuloksena oli asiakasvaatimusten mukainen, testattu integraatio, joka on tuotantokäytössä.