fi
en

Paperitehtaiden tuottavuuden kehittäminen

ResComi on kehittänyt ja toimittanut turn key -toimintamallilla reaaliaikaisia monitorointijärjestelmiä paperitehtaiden tuotannon, logistiikan ja laadun seurantaan. Selainpohjainen toteutustapa takaa vaivattoman käyttöönoton ja auttaa koko henkilöstöä saavuttamaan yhteisiä tavoitteita yhteisillä mittareilla.

Järjestelmien lähtötiedot kootaan samanaikaisesti tehtaan useista tietolähteistä. Seurantajärjestelmät hyödyntävät olemassa olevia logiikoita, automaatiojärjestelmiä, tehdastietokantoja ja toiminnanohjausjärjestelmiä. Näin uusia laiteasennuksia ei tarvita.

Seurantajärjestelmän palvelinsovellus kokoaa, käsittelee ja analysoi reaaliaikaisesti eri järjestelmien tietoja. Niiden avulla tuotannon ja kunnossapidon henkilöstölle raportoidaan reaaliaikaisia tietoja 24/7 esimerkiksi prosessien tuottavuudesta ja häiriöistä.

Tietoja esitetään havainnollistettuina trendeinä. Uusimpien tietojen lisäksi tallennetaan myös historiatietoa, jolloin tietoja voi myös selata taaksepäin.

Reaaliaikaisen tilannekuvan avulla minimoidaan seisokkiaikoja ja optimoidaan tuotantolinjojen tuottavuutta. Laatutietoja analysoimalla tunnistetaan tietomassasta myös kohteita laadunvarmistuksen kehittämiseen.

Tietokannan tietoja voidaan vyöryttää sekuntitasolta minuutteihin, vuorokausitasolta kuukausitasolle ja tarvittaessa verrata investoinneilla saavutettua tuottavuushyötyä kvartaali- tai vuositasolla. 

Seurantajärjestelmien avulla tehostetaan pituusleikkureiden, rulla- ja pallettiliikenteen, arkkileikkureiden ja käärintäkoneiden tuotantoa sekä logistiikkaa.