fi
en

Uuden ominaisuuden lisäys MuleSoft-integraatioon

Olemassa olevaa integraatiota jatkokehitettiin luomalla uusi REST-rajapinta asiakkaan käytettäväksi.

MuleSoft-alustan Anypoint Platform Design Center tarjoaa kattavat työkalut rajapintojen hallitsemiseen. Uusi REST-rajapinta mallinnettiin RAML-kielellä.

Integraatioon toteutettiin REST-rajapinnan päätepisteet tuomalla RAML-malli Anypoint Studio -kehitysympäristöön. RAML-mallin avulla kehitysympäristö kykeni luomaan automaattisesti päätepisteet ja integraation polkujen alut.

Tämän jälkeen rakennettiin sanomien käsittelystä vastaavat erilliset polut sekä lisättiin kohdejärjestelmien yhdistämiseen tarvittavat komponentit.

Uusien endpoint-toiminnallisuuksien testaukseen käytettiin Postman-applikaatiota. Valmiin integraation avulla MuleSoft-sovellus toimi REST-rajapintana sekä asiakkaalle että muille osapuolille.

Tällä tavalla tarjottiin REST-rajapinta järjestelmille, jotka eivät itsessään tarjoa sellaista.